Relaxte Routes in Amsterdam

Voor de gemeente Amsterdam is het concept Relaxte Routes uitgewerkt. Samen met de doelgroep zijn knelpunten in beeld gebracht en kansrijke routes benoemd. Daarna is een drietal routes nader onderzocht en zijn verbetersuggesties uitgewerkt. Deze suggesties bieden zicht op concrete aanpassingen, en dienen als voorbeeld om ‘senior proof’ bij gemeentelijke ontwerpers onder de aandacht te brengen.

Een paar opvallende zaken:

  • Zelfs in een drukke stad als Amsterdam zijn routes te vinden waar het meer ontspannen fietsen is. Die routes zijn niet perfect, maar bieden wel kansen.
  • Oudere fietsers melden een grote voorkeur voor fietspaden, maar in de praktijk zijn fietspaden ook een belangrijke bron van ongenoegen: te krap, te druk.
  • Bij kruispunten heeft men het liefst een verkeerslicht. Maar van de kruispunten die men als slechtste aanmerkte hadden de meeste verkeerslichten.
  • Senior-proof-eisen zitten vaak wel in de richtlijnen die de gemeente hanteert, maar de praktijk op straat laat nog te wensen over.
  • Haakse randen, onduidelijk wegverloop en gevaarlijke en obstakels vormen belangrijke risico’s. Quick wins: doe meer markering, haal paaltjes weg

Rapporten:

In het rapport Relaxte Routes in Amsterdam een uitwerking van het concept Relaxte Routes, een overzicht van senior-proof aspecten voor fietsers in ontwerp richtlijnen en een beeld van een netwerk van kansrijke routes.

In het rapport Relaxte Routes fase 2 worden algemene punten over senior-proof ontwerp voor de fiets concreet gemaakt met voorbeelden uit drie onderzochte routes.

Voorbeelden hoe concrete knelpunten senior-proof te verbeteren

Voorbeelden van Quick Wins waarmee routes snel senior-proof te maken zijn.